Rbl Bank - Directors, Top Employee's Contact Numbers

Rbl Bank

Rbl Bank has over 5087 employees working in various departments like Sales, Marketing, HR, Finance & Operations. The key employees are Kester Vanhaltren, Rahul Trehan, Somjeet Behera, Siddharth Saxena, Deepak Semwal, Sanjay Prindavankar, Tina Grover, Sandesh Rumde, Dhanesh Srinivasan, Anjali Ritu, Rajesh Raut, Raju Tarange, Tushar Shetty, Chandan Shah, Aliasgar F Motiwala, Nandita Sablok, Subramanian Iyer, Shailesh Guram, Smriti Chaudhary, Nikhil Dsouza, Shreekant Mishra, Saiprasad Thakur, Manish Ghadigaokar, Sunil Purohit, Abhijeet Bhattacharjee, Ravi Gupta, Vishal Kukreja, Vinay Tiwari, R Vijayraj, Ankit Aggarwal, Deepak Gupta, Thirukumaran Chettiar, Dheepak Rajoo, Preeti Agrawal, Ritwik Unhale, Santosh Kotiyan, Nivedita S Kumar, Ishan Raina, Aditya Sahay, Rahul Sikaria, Amitabh Bhatnagar, Sandeep Dua, Jyoti Bhavsar, Suryakant Ankolekar, Prajakta Patki, Padma Ladge, Sumeet Bhandari, Aruna Ramaswamy, Swastika Rathi, Yogesh Baher, Chetna Ajgaonkar, Pavit Singh Sistani, Divya Nagpal, Amin Dayani, Rajeev Ahuja, Sujatha Mohan, Utkarsh Saxena, Shashank Kaul, Mandar Jadhav, Vishwavir Ahuja, Tushar Jogadia, Sachin Sharma, Ashwini Yadav, Kirti Poddar, Lavina Tarani, Topendra Bhattacharjee, Girish Puranik, Siddharth Saxena, Siddharth Lakhani, Shrinath Bolloju, Sidharth Saxena, Kamlesh Yeotikar, Dhanashree Mahajan, Andrew Gracias, Johnpaul Pereira, Rajesh S Varma, Mayank Verma, Suresh Subramaniam, Sanjay Garg, Baldev Parmar, Anuj Saraswat, Vikas Bhasker, Nupur Bhatt, Bharat Rungta, Jagadeeswara Rao, Surendra Arora, Amarendra Mishra, Leena Desai, Himanshu Chouhan, Pratik Waghela, Kamal Khera, Bhavnesh Mutha, Arita Ghotra, Chinmaya Desai, Anshul Chandak, Karthigeyan M, Vincent Valladares, Devika Garg, Shruti Puranik, Kamal Sabhlok, Kaushik Singh, Gurudatta Nayak, Joginder Rana, Karan Dogra, Rajeev Ahuja, Deepak Gaddhyan, Sumit Yadav, Anup Nandi, Vivek Malhotra, Ravi Thota, Akshay Naik, Shweta Lavande, Priyanka Sawant, Jyoti Goundi, Rakesh Bhanushali, Rakesh Bhanushali, Chetan Chandak, Parool Seth, Manish Gavaskar, Rakesh Bhanushali, Naseer Ahmed, Sudhir Pawar, Radheshyam Yadav, Hitesh Chimnani, Satish Papal, Jyoti Dalal, Avanti Gujrathi, Danny George, Rohit Saraf, Kapil Punwani, Sujoy Chakravorty, Rudhir Sareen, Saurav Jain, Rajat Sanan, Pavan Matai, Siddharth Murudkar, Manoj Agrawal, Amit Kulshrestha, Pratik Shah, Saurabh Mathur, Ugrasen Chaurasia, Prachi Dhebar, Chandan Gupta, Swapnil Patil, Rohan Gurao, Jay Panchal, Suchika Narang, Suresh Bk, Kunal Sinha, Uvaraj Vk, Aniket Modi, Brian Abreo, Rupesh Surve, Irene Sequeira, Niteen D, Prakash Chandra, Ajay Kadian, Rajesh Khare, Swapnil Deshpande, Suneet Bhatia, Pallavi Hardas, Mihir Patwa, Suvayu Chakraborty, Arun Tyagi, Rajesh Adhikari, Prasad Kulwade, Zankhana Bedi, Sandeep Tandon, Vijay Nair, Amit Goel, Keyur Desai, Rajeev Mutha, Priyanka Chowdhary, Ca Rajneesh Dua, Lipika Poddar Saxena, Ankur Sood, Amit Patankar, Onias Fernandes, Saurabh Kamra, Rajesh Gunde, Pawan Agrawal, Harsh Naidu, Yasir Rizvi, K Vallikannan, Gowrisankara Rao Alamanda, Amit Ruhela, Nikhil Shah, Bineet Kapoor, Amit Khandelwal, Varun Bakshi, Sanghamitra Goswami, Gyan Prakash Jain, Suraj Tandon, Seenu Yuvaraj, Shankar Dayama, Tarun Haruray, Keshav Mishra, Zaheer Khan, Shridhar Khochikar, Ayan Chatterjee, Aniruddha Joshi, Mahesh Raikar, Pradeep Kumar Reddy Mandala, Rajiv Janjanam, Anand Adhikari, Apoorv Mathur, Manish Gautam, Abhijit Somvanshi, Kinshuk Chaudhry, Narasimha Kumar Rachakonda, Rakesh Ahuja, Gyanandra Mishra, Dada Sargar, Smeeta Jaybhaye, Rohit Garg, Sushant Lad, Neeraj Sati, Vinay Tiwari, Sherwyn Lopes. The contact numbers of all Rbl Bank's top directors, founders, CEO & top decision-makers is available on EasyLeadz.


View Rbl Bank's Top Management Contact Numbers

Rbl Bank - Top Contacts of Directors, Heads, CEO & Top Employees

Below Table Displays all the recently available contact numbers of top decision makers of Rbl Bank including HR, Marketing, Sales, Finance, CEO and other directors & other employees contact numbers.

 

Name Job Title/Designation Company Email Contact Number View Number
Kester Vanhaltren Assistant Vice President - Baas ( Digital Implementations )
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****721*** View Kester's Contact No.
Rahul Trehan Senior Product Manager
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****801*** View Rahul's Contact No.
Somjeet Behera Deputy Vice President - Financial Institutions & Govt Undertakings
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****826*** View Somjeet's Contact No.
Siddharth Saxena Product Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****523*** View Siddharth's Contact No.
Deepak Semwal Deputy Vice President - Information Technology
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****643*** View Deepak's Contact No.
Sanjay Prindavankar Assistant Vice President Information Systems Audit
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****631*** View Sanjay's Contact No.
Tina Grover Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****652*** View Tina's Contact No.
Sandesh Rumde Credit Administration
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****437*** View Sandesh's Contact No.
Dhanesh Srinivasan Assistant Vice President - Compensation & Benifits
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****479*** View Dhanesh's Contact No.
Anjali Ritu Manager-csr (corporate Social Responsibility)
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****799*** View Anjali's Contact No.
Rajesh Raut Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****142*** View Rajesh's Contact No.
Raju Tarange Assistant To Head- Hr & Head - Client Services
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****573*** View Raju's Contact No.
Tushar Shetty Senior Training And Quality Manager
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****911*** View Tushar's Contact No.
Chandan Shah Product Manager Atm
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****106*** View Chandan's Contact No.
Aliasgar F Motiwala Avp - Regional Product Manager - Trade & Forex
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****703*** View Aliasgar's Contact No.
Nandita Sablok Product Marketing Manager
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****646*** View Nandita's Contact No.
Subramanian Iyer Senior Vice President - Financial Institutions & Government Undertakings
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****901*** View Subramanian's Contact No.
Shailesh Guram Assistant Manager - Digital Marketing
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****589*** View Shailesh's Contact No.
Smriti Chaudhary Senior Manager - Portfolio Marketing, Credit Cards
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****941*** View Smriti's Contact No.
Nikhil Dsouza Marketing Manager
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****426*** View Nikhil's Contact No.
Shreekant Mishra Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****993*** View Shreekant's Contact No.
Saiprasad Thakur Assistant Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****209*** View Saiprasad's Contact No.
Manish Ghadigaokar Avp - Digital Transformation
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****312*** View Manish's Contact No.
Sunil Purohit Deputy Vice President - Credit Card It
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****900*** View Sunil's Contact No.
Abhijeet Bhattacharjee Senior Vice President Information Technology
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****898*** View Abhijeet's Contact No.
Ravi Gupta Product Head - Retail Liabilities (savings, Salary, Locker & Deposits)
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****308*** View Ravi's Contact No.
Vishal Kukreja Executive Vice President Human Resources
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****417*** View Vishal's Contact No.
Vinay Tiwari Chief Information Security Officer
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****267*** View Vinay's Contact No.
R Vijayraj Head Regional Operations
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****859*** View R's Contact No.
Ankit Aggarwal Regional Operations Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****766*** View Ankit's Contact No.
Deepak Gupta Regional Operations Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****585*** View Deepak's Contact No.
Thirukumaran Chettiar Head - Strategic Sourcing And Vendor Management
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****581*** View Thirukumaran's Contact No.
Dheepak Rajoo Svp, It Head, Program Office - Projects & Processes, Agile/devops Center Of Excellence
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****567*** View Dheepak's Contact No.
Preeti Agrawal Senior Marketing Analytics Manager (assistant Vice President)
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****411*** View Preeti's Contact No.
Ritwik Unhale Assistant Vice President & Product Manager - Digital Products And Acquisition
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****104*** View Ritwik's Contact No.
Santosh Kotiyan Deputy Vice President-retail Risk, Special Assets Management-collection & Recovery
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****211*** View Santosh's Contact No.
Nivedita S Kumar Deputy Vice President - Product Manager - Trade Finance
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****943*** View Nivedita's Contact No.
Ishan Raina Founder And Chairman
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****657*** View Ishan's Contact No.
Aditya Sahay Assistant Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****549*** View Aditya's Contact No.
Rahul Sikaria Vice President Commercial Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****422*** View Rahul's Contact No.
Amitabh Bhatnagar Executive Vice President & Head Business Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****457*** View Amitabh's Contact No.
Sandeep Dua Vice President - Retail Asset Product
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****592*** View Sandeep's Contact No.
Jyoti Bhavsar Deputy Vice President- Legal
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****896*** View Jyoti's Contact No.
Suryakant Ankolekar Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****369*** View Suryakant's Contact No.
Prajakta Patki Vice President Human Resources
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****599*** View Prajakta's Contact No.
Padma Ladge Co-chief Executive Officer
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****599*** View Padma's Contact No.
Sumeet Bhandari Senior Vice President-financial Institutions And Government Undertakings
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****915*** View Sumeet's Contact No.
Aruna Ramaswamy Sr Vice President- Head Risk, Commercial Banking South
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****500*** View Aruna's Contact No.
Swastika Rathi Deputy Vice President - Compensation & Benefits
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****188*** View Swastika's Contact No.
Yogesh Baher Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****857*** View Yogesh's Contact No.
Chetna Ajgaonkar Vice President ( Head- Sales Efficiency)
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****826*** View Chetna's Contact No.
Pavit Singh Sistani Vice President & Senior Relationship Manager- Commercial Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****181*** View Pavit's Contact No.
Divya Nagpal Head -insignia Client Services
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****966*** View Divya's Contact No.
Amin Dayani Head Sag-risk - Remedial And Recovery
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****139*** View Amin's Contact No.
Rajeev Ahuja Head - Strategy
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****982*** View Rajeev's Contact No.
Sujatha Mohan Head - Digital And New Initiatives
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****865*** View Sujatha's Contact No.
Utkarsh Saxena Senior Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****348*** View Utkarsh's Contact No.
Shashank Kaul Deputy Vice President Operations
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****399*** View Shashank's Contact No.
Mandar Jadhav Assistant Vice President - Information Security
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****133*** View Mandar's Contact No.
Vishwavir Ahuja Managing Director & Ceo
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****208*** View Vishwavir's Contact No.
Tushar Jogadia Vice President - Bsg, Digital Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****166*** View Tushar's Contact No.
Sachin Sharma Head - Digital Lending
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****618*** View Sachin's Contact No.
Ashwini Yadav Senior Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****689*** View Ashwini's Contact No.
Kirti Poddar Head Organizational Development & Talent Management
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****634*** View Kirti's Contact No.
Lavina Tarani Assistant Vice President Information Technology
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****930*** View Lavina's Contact No.
Topendra Bhattacharjee Head - Digital Bank, Direct Channels And Analytics
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****694*** View Topendra's Contact No.
Girish Puranik Vice President Commercial Bank Risk South Placed At Bangalore
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****745*** View Girish's Contact No.
Siddharth Saxena Product Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****873*** View Siddharth's Contact No.
Siddharth Lakhani Deputy Vice President, …
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****352*** View Siddharth's Contact No.
Shrinath Bolloju Coo
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****295*** View Shrinath's Contact No.
Sidharth Saxena Svp ,head Corporate Services
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****296*** View Sidharth's Contact No.
Kamlesh Yeotikar Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****710*** View Kamlesh's Contact No.
Dhanashree Mahajan Vice President- Cluster Branch Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****787*** View Dhanashree's Contact No.
Andrew Gracias Head Financial Markets
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****192*** View Andrew's Contact No.
Johnpaul Pereira Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****979*** View Johnpaul's Contact No.
Rajesh S Varma Assistant Vice-president
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****386*** View Rajesh's Contact No.
Mayank Verma Head- Collection Strategy & Risk Cost
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****691*** View Mayank's Contact No.
Suresh Subramaniam Executive Vice President …
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****895*** View Suresh's Contact No.
Sanjay Garg Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****786*** View Sanjay's Contact No.
Baldev Parmar Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****780*** View Baldev's Contact No.
Anuj Saraswat Svp & Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****753*** View Anuj's Contact No.
Vikas Bhasker Sr. Manager - Admin
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****613*** View Vikas's Contact No.
Nupur Bhatt Senior Manager - Leadership And Talent
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****861*** View Nupur's Contact No.
Bharat Rungta Head Corporate Finance
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****720*** View Bharat's Contact No.
Jagadeeswara Rao Cluster Head- Agri Business
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****652*** View Jagadeeswara's Contact No.
Surendra Arora National Head Corporate Salary
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****843*** View Surendra's Contact No.
Amarendra Mishra Team Lead East
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****585*** View Amarendra's Contact No.
Leena Desai Avp Digital Marketing
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****900*** View Leena's Contact No.
Himanshu Chouhan Assistant Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****243*** View Himanshu's Contact No.
Pratik Waghela Senior Manager- Digital Marketing
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****618*** View Pratik's Contact No.
Kamal Khera Senior Analyst Digital Marketing
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****108*** View Kamal's Contact No.
Bhavnesh Mutha Vp - Digital Marketing
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****309*** View Bhavnesh's Contact No.
Arita Ghotra Regional Head-treasury(fx And Derivatives Sales)
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****237*** View Arita's Contact No.
Chinmaya Desai Vice President & Head - Digitial Solution Sales - Institutions & Corporate
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****698*** View Chinmaya's Contact No.
Anshul Chandak Head - Fx, Derivative & Bullion Sales, Treasury
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****843*** View Anshul's Contact No.
Karthigeyan M Vp - Treasury Sales - Fx & Derivatives
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****168*** View Karthigeyan's Contact No.
Vincent Valladares Head Commercial Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****392*** View Vincent's Contact No.
Devika Garg Zonal Head Commercial Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****589*** View Devika's Contact No.
Shruti Puranik Hr Business Partner
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****942*** View Shruti's Contact No.
Kamal Sabhlok National Sales Head - Unsecured Business
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****645*** View Kamal's Contact No.
Kaushik Singh Senior Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****784*** View Kaushik's Contact No.
Gurudatta Nayak Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****238*** View Gurudatta's Contact No.
Joginder Rana Coo
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****355*** View Joginder's Contact No.
Karan Dogra Assistant Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****571*** View Karan's Contact No.
Rajeev Ahuja Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****331*** View Rajeev's Contact No.
Deepak Gaddhyan Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****335*** View Deepak's Contact No.
Sumit Yadav Head Training
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****858*** View Sumit's Contact No.
Anup Nandi Head Insignia Preferred Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****923*** View Anup's Contact No.
Vivek Malhotra Branch Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****230*** View Vivek's Contact No.
Ravi Thota Head Corporate Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****644*** View Ravi's Contact No.
Akshay Naik Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****703*** View Akshay's Contact No.
Shweta Lavande Assistant Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****884*** View Shweta's Contact No.
Priyanka Sawant Avp-traveldesk & Administration
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****257*** View Priyanka's Contact No.
Jyoti Goundi Operation Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****565*** View Jyoti's Contact No.
Rakesh Bhanushali Head - Nri Sales
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****604*** View Rakesh's Contact No.
Rakesh Bhanushali Head Of Nri Sales
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****810*** View Rakesh's Contact No.
Chetan Chandak Vp - Derivative Structuring And Sales
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****409*** View Chetan's Contact No.
Parool Seth Head Transaction Banking (sales) And Multinational Client Coverage
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****189*** View Parool's Contact No.
Manish Gavaskar Vp Bullion Sales.
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****711*** View Manish's Contact No.
Rakesh Bhanushali Vice President Sales
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****552*** View Rakesh's Contact No.
Naseer Ahmed Avp-retail Assets
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****708*** View Naseer's Contact No.
Sudhir Pawar Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****720*** View Sudhir's Contact No.
Radheshyam Yadav Avp, Technology | Bsg
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****762*** View Radheshyam's Contact No.
Hitesh Chimnani Assistant Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****846*** View Hitesh's Contact No.
Satish Papal Dvp-agri Risk
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****418*** View Satish's Contact No.
Jyoti Dalal Head Operations Control
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****605*** View Jyoti's Contact No.
Avanti Gujrathi Avp Hrbp
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****915*** View Avanti's Contact No.
Danny George Vp Hr
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****711*** View Danny's Contact No.
Rohit Saraf Deputy Vice President - Human Resources
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****194*** View Rohit's Contact No.
Kapil Punwani Head Asset Operations
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****857*** View Kapil's Contact No.
Sujoy Chakravorty Assistant Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****356*** View Sujoy's Contact No.
Rudhir Sareen Program Head - Co Brand
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****879*** View Rudhir's Contact No.
Saurav Jain Zonal Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****996*** View Saurav's Contact No.
Rajat Sanan Dvp Hr
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****611*** View Rajat's Contact No.
Pavan Matai Head- Supply Chain Finance, Commercial Banking.
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****450*** View Pavan's Contact No.
Siddharth Murudkar Vice President Finance
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****327*** View Siddharth's Contact No.
Manoj Agrawal Vp Finance
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****846*** View Manoj's Contact No.
Amit Kulshrestha Vice President & Head - West 2, Business Banking & Emerging Enterprise Finance
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****308*** View Amit's Contact No.
Pratik Shah Business Head - Agri Commodity Finance
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****250*** View Pratik's Contact No.
Saurabh Mathur Vice President & Zonal Head - Working Capital Finance
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****977*** View Saurabh's Contact No.
Ugrasen Chaurasia Manager - Technology, Innovation & Customer Fullfillment /bsg - Payments
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****853*** View Ugrasen's Contact No.
Prachi Dhebar Deputy Vice President - Administration & Infrastructure
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****854*** View Prachi's Contact No.
Chandan Gupta Head- Credit Admin
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****861*** View Chandan's Contact No.
Swapnil Patil Assistant Vice President - Information Technology
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****111*** View Swapnil's Contact No.
Rohan Gurao Senior Digital Marketing Manager
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****419*** View Rohan's Contact No.
Jay Panchal Vice President Tfx Product
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****465*** View Jay's Contact No.
Suchika Narang Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****822*** View Suchika's Contact No.
Suresh Bk Deputy Vice President (dvp)
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****728*** View Suresh's Contact No.
Kunal Sinha Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****555*** View Kunal's Contact No.
Uvaraj Vk Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****533*** View Uvaraj's Contact No.
Aniket Modi Asst. Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****281*** View Aniket's Contact No.
Brian Abreo Asst.vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****264*** View Brian's Contact No.
Rupesh Surve Asst Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****253*** View Rupesh's Contact No.
Irene Sequeira Assistant Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****943*** View Irene's Contact No.
Niteen D Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****111*** View Niteen's Contact No.
Prakash Chandra Independent Director
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****572*** View Prakash's Contact No.
Ajay Kadian Deputy Vice President - Branch Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****549*** View Ajay's Contact No.
Rajesh Khare Assistant Vice President Commercial Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****927*** View Rajesh's Contact No.
Swapnil Deshpande Asst Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****284*** View Swapnil's Contact No.
Suneet Bhatia Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****644*** View Suneet's Contact No.
Pallavi Hardas Sr Vice President - Capital Markets
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****784*** View Pallavi's Contact No.
Mihir Patwa Vice President & Cluster Head
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****540*** View Mihir's Contact No.
Suvayu Chakraborty Asst. Vice President -product Management- Digital Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****524*** View Suvayu's Contact No.
Arun Tyagi Deputy Vice President - Special Institutions Product- Liabilities
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****780*** View Arun's Contact No.
Rajesh Adhikari Asst. Vice President - Commercial Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****152*** View Rajesh's Contact No.
Prasad Kulwade Asst Vice President Product Innovation And Implementation Digital Solutions
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****874*** View Prasad's Contact No.
Zankhana Bedi Assist Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****108*** View Zankhana's Contact No.
Sandeep Tandon Deputy Vice President- Rbl Bank
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****899*** View Sandeep's Contact No.
Vijay Nair Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****183*** View Vijay's Contact No.
Amit Goel Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****259*** View Amit's Contact No.
Keyur Desai Assistant Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****877*** View Keyur's Contact No.
Rajeev Mutha Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****937*** View Rajeev's Contact No.
Priyanka Chowdhary Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****113*** View Priyanka's Contact No.
Ca Rajneesh Dua Dept.vice President (regional Relationship Manager ) With Rbl Bank
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****738*** View Ca's Contact No.
Lipika Poddar Saxena Senior Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****949*** View Lipika's Contact No.
Ankur Sood Vice President - Cluster Head, Branch & Business Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****433*** View Ankur's Contact No.
Amit Patankar Senior Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****204*** View Amit's Contact No.
Onias Fernandes Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****771*** View Onias's Contact No.
Saurabh Kamra Deputy Vice President & Cluster Rm Head, Business Banking (north)
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****162*** View Saurabh's Contact No.
Rajesh Gunde Vice President - Vigilance
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****660*** View Rajesh's Contact No.
Pawan Agrawal Vice President - Corporate & Institutional Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****305*** View Pawan's Contact No.
Harsh Naidu Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****343*** View Harsh's Contact No.
Yasir Rizvi Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****825*** View Yasir's Contact No.
K Vallikannan Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****459*** View K's Contact No.
Gowrisankara Rao Alamanda Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****287*** View Gowrisankara's Contact No.
Amit Ruhela Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****837*** View Amit's Contact No.
Nikhil Shah Deputy Vice President - It
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****931*** View Nikhil's Contact No.
Bineet Kapoor Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****737*** View Bineet's Contact No.
Amit Khandelwal Vice President-insignia Preferred Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****764*** View Amit's Contact No.
Varun Bakshi Senior Vice President And Head - Trade Product
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****215*** View Varun's Contact No.
Sanghamitra Goswami Asst Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****382*** View Sanghamitra's Contact No.
Gyan Prakash Jain Deputy Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****548*** View Gyan's Contact No.
Suraj Tandon Assistant Vice President – Sales Head, Rbl Bank, Retail Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****656*** View Suraj's Contact No.
Seenu Yuvaraj Branch Head Operations
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****806*** View Seenu's Contact No.
Shankar Dayama Dy. Vice President - Regional Head Operations
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****329*** View Shankar's Contact No.
Tarun Haruray Vice President & Product Head Direct Banking
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****709*** View Tarun's Contact No.
Keshav Mishra Product Head - Liabilities & Business Intelligence
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****681*** View Keshav's Contact No.
Zaheer Khan Zonal Head Human Resources
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****337*** View Zaheer's Contact No.
Shridhar Khochikar Head Complaints Management
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****608*** View Shridhar's Contact No.
Ayan Chatterjee Regional Head Transaction Banking Sales, North And East India
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****765*** View Ayan's Contact No.
Aniruddha Joshi Regional Sales Manager- Retail Asset & State Head- Msme- Gujarat
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****496*** View Aniruddha's Contact No.
Mahesh Raikar Regional Head- Dvp Trade Finance Client Services
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****485*** View Mahesh's Contact No.
Pradeep Kumar Reddy Mandala Regional Head (south & West) – Fi Risk Management
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****702*** View Pradeep's Contact No.
Rajiv Janjanam Svp & Product Head - Business Lending, Working Capital & Digital Finance
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****510*** View Rajiv's Contact No.
Anand Adhikari Head Learning Delivery, Business Intelligence & Budgets - Human Resources
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****224*** View Anand's Contact No.
Apoorv Mathur Deputy Vice President And Area Head Third Party Products
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****651*** View Apoorv's Contact No.
Manish Gautam Senior Vice President - Zonal Head, Branch Business Banking And Wealth Management, North
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****843*** View Manish's Contact No.
Abhijit Somvanshi Evp & Head - Marketing & Communications
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****328*** View Abhijit's Contact No.
Kinshuk Chaudhry Deputy Vice President & Head - Digital Sales & Implementation (south India)
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****423*** View Kinshuk's Contact No.
Narasimha Kumar Rachakonda Assistant Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****905*** View Narasimha's Contact No.
Rakesh Ahuja Deputy Vice President (fraud Control)
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****889*** View Rakesh's Contact No.
Gyanandra Mishra Executive Vice President
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****628*** View Gyanandra's Contact No.
Dada Sargar Sr. Manager-csr, Hr And Gender Diversity
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****248*** View Dada's Contact No.
Smeeta Jaybhaye Project Program Coordinator - Csr
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****714*** View Smeeta's Contact No.
Rohit Garg Head Of Product
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****987*** View Rohit's Contact No.
Sushant Lad Assistant Vice President - Administration & Infrastructure
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****436*** View Sushant's Contact No.
Neeraj Sati Vp & Product Head - Financial Inclusion/microbanking.
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****552*** View Neeraj's Contact No.
Vinay Tiwari Chief Information Security Officer
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****919*** View Vinay's Contact No.
Sherwyn Lopes Deputy Vice President - It Services Management & End User Computing
Rbl Bank
xxxx@rblbank.com ****174*** View Sherwyn's Contact No.

Rbl Bank - Founders & Board of Directors

Below table shows all the board of directors & Founders of Rbl Bank. This information is a brief summary, it changes from time to time and as per recent filings done by Rbl Bank to the government.

 

Name Designation View Number
We are unable to find directors of Rbl Bank as on July 23, 2024

Rbl Bank Frequently Asked Questions

When was Rbl Bank founded?

Rbl Bank was founded in 1943.

Who is the Founder of Rbl Bank?

Srinivas S R is the founder of Rbl Bank.

How much revenue does Rbl Bank generate?

Rbl Bank generates $1.1 billion in revenue.

How much funding does Rbl Bank have?

Rbl Bank has raised $54370000 in funding.

Where are Rbl Bank headquarters?

Rbl Bank headquarters are in Mumbai, Maharashtra, India.

How many employees does Rbl Bank have?

Rbl Bank has 5087 employees.

What sector does Rbl Bank operate in?

Rbl Bank is in banking sector.

Is Rbl Bank a public company?

Yes, Rbl Bank is a public company.

What does Rbl Bank Do ?

Rbl bank is one of india’s fastest growing private sector banks with an expanding presence across the country. the bank offers specialized services under six business verticals namely: corporate & institutional banking, commercial banking, branch & business banking, agri business banking, development banking and financial inclusion, treasury and financial markets operations. it currently services over 6.9 million customers through a network of 332 branches, 1,013 business correspondent branches (of which 228 banking outlets) and 376 atms spread across 23 indian states and union territories. rbl bank is listed on both nse and bse (rblbank). for further details, please visit https://www.rblbank.com

What does Rbl Bank specialize into ?

Rbl Bank specialises into Best Credit Cards, Attractive Discounts And Deals, Free Movie Tickets, Attractive Fixed Deposits Interest Rates, Personal Loans, Home Loans, Nri Money Transfer, Send Money To India, Nri Money Transfer, Remit To India, Savings Account, India Startup Club

What is the Legal Name of Rbl Bank ?

The legal name of Rbl Bank is Rbl Bank

What is the CIN number of Rbl Bank ?

We are unable to find the CIN number of Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What is GST number of Rbl Bank ?

We are unable to find the GST number of Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Does Rbl Bank owns any trademarks ?

We are unable to find any trademarks related to Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Does Rbl Bank owns any patents ?

We are unable to find any patents related to Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Who are the key investors in Rbl Bank ?

Rbl Bank does not have any investors associated with the company.

Is Rbl Bank an ecommerce company ?

No, Rbl Bank is not an online store or an ecommerce company.

Is Rbl Bank a SAAS company ?

No, Rbl Bank is not a SAAS Company.

Who owns the company Rbl Bank ?

Rbl Bank is owned by the public markets as its a public company.

Is Rbl Bank a business to business i.e B2B company ?

No, Rbl Bank is not a business to business i.e B2B company.

Is Rbl Bank a Business to consumer i.e b2c company ?

No, Rbl Bank is not a business to consumer i.e B2C company.

Is Rbl Bank an exporter ?

No, Rbl Bank is not an exporter of products or services.

Who is the CEO of Rbl Bank ?

Srinivas S R

Who are the directors of Rbl Bank ?

We do not have the information about the Directors of Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Which Products are sold by Rbl Bank ?

We do not have the information about the Products of Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What services Rbl Bank provides ?

We do not have the information about the Services of Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What is the stock symbol of Rbl Bank ?

We do not have the information about the Stock Symbol of Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Is Rbl Bank listed on stock exchange ?

We do not have the information about the Stock listing of Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Who is the brand ambassador of Rbl Bank ?

We do not have the information about the Brand Ambassador of Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Is Rbl Bank an Indian Company ?

Yes, Rbl Bank is an Indian Company.

Is Rbl Bank an MNC ?

No, Rbl Bank is not a Multinational Company.

Who are the top competitors of Rbl Bank ?

We do not have the information about the Competitors of Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

When was Rbl Bank incorporated ?

Rbl Bank was incorporate on 1943

What is the authorized capital of Rbl Bank ?

We do not have the information about the Authorized Capital of Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What is the paid up capital of Rbl Bank ?

We do not have the information about the paid up capital of Rbl Bank. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What is the registered address of Rbl Bank ?

The registered address of Rbl Bank is Mumbai, Maharashtra, India